Efektívna & zmysluplná komunikácia

Darujte 2% z dane

O 2% z dane z príjmu sa uchádzame s
cieľom použiť ich na podporu výchovy,
vzdelávania žiakov a zavádzania
inovatívnych metód na Slovensku.

viac info

Občianske  združenie Projekty Európskych Spoločenstiev

Našim cieľom je pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov združenia i celej odbornej pedagogickej verejnosti a tiež podporiť na jednej strane pozitívne vnímanie významu postavenia a práce pedagógov v ľudskej spoločnosti, ako aj uvedomelosť a zodpovednosť zamestnancov školstva pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

Na základe dlhoročných skúseností našich zamestnancov ponúkame:

Spracovanie žiadostí o
dotácie a NFP z fondov
EU, SR

Implementácia úspešných
projektov

  • Spracovávanie pracovných a
    kumulatívnych výkazov
  • Spracovávanie žiadostí o platbu
  • Spracovávanie monitorovacích správ
  • Konzultačná činnosť pri realizácií
    projektu

Asistencia pri realizácií
verejných obstarávaní

Komunikácia s riadiacimi
orgánmi poskytujúcimi
finančné prostriedky

PES, 1. mája 37
953 01, Zlaté Moravce

+ 421 914 330 558

projektyes@gmail.com

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x